Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf